Home Featured Nijū kun

Nijū kun

από Blackbelt
shotokan-niju-kun

Ο Gichin Funakoshi (ο οποίος είχε το παρατσούκλι Shōtō), δάσκαλος πολεμικών τεχνών από την Οκινάουα, συνέταξε το Shōtōkan nijū kun (松濤館二十訓) δηλ. τις “είκοσι οδηγίες”  με βάση τις οποίες παροτρύνονται να ζουν, να εξασκούνται και να διδάσκουν όλοι οι ασκούμενοι του Shōtōkan karate.

Ιστορικό πλαίσιο

Ο Funakoshi εκπαιδεύτηκε από μικρή ηλικία στα στυλ Shuri-te και Naha-te και τελικά δημιούργησε τη δική του πολεμική τέχνη για την οποία πίστευε ότι περιελάμβανε τα πλεονεκτήματα και των δύο. Όταν αργότερα κατόρθωσε να μπορεί να απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό, ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να διαδώσει την τέχνη του και δημιούργησε το nijū kun για να βοηθήσει τους μαθητές του στην προπόνηση τους.

Οδηγίες

Παρόλο που θεωρείται ότι το Shōtōkan nijū kun συντάχθηκε περίπου το 1890, η πρώτη του έκδοση σε βιβλίο ήταν το 1938 με τίτλο “Οι είκοσι οδηγίες του καράτε”.

Nijū kun

Η εκπαίδευση στο karate-do ξεκινάει και τελειώνει με υπόκλιση.
一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
(Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna)

Δεν υπάρχει πρώτο χτύπημα στο karate.
一、空手に先手なし
(Hitotsu, karate ni sente nashi)

To karate ακολουθεί την πλευρά της δικαιοσύνης.
一、空手は義の補け
(Hitotsu, karate wa, gi no tasuke)

Γνωρίστε τον εαυτό σας. Μετά, γννωρίστε και τους άλλους.
一、先づ自己を知れ而して他を知れ
(Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire)

Πρώτα νοοτροπία, μετά τεχνική.
一、技術より心術
(Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu)

Η καρδιά πρέπει να είναι ελεύθερη.
一、心は放たん事を要す
(Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o you)

Η επιπολαιότητα φέρνει συμφορά.
一、禍は懈怠に生ず
(Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu)

Το karate συνεχίζει και μετά το μάθημα στο dojo.
一、道場のみの空手と思ふな
(Hitotsu, dojo nomino karate to omou na)

To karate είναι ενασχόληση για μια ζωή.
一、空手の修業は一生である
(Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru)

Εφαρμόστε τη διδασκαλία του karate σε ό,τι κάνετε. Εκεί κρύβεται η ομορφιά του.
一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
(Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari)

Το karate είναι σαν το νερό που βράζει: χωρίς πηγή θέρμης επιστρέφει στη χλιαρή του κατάσταση.
一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
(Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru)

Μην σκέφτεστε τη νίκη. Αντί γι’ αυτό σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να χάσετε.
一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要
(Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo)

Προσαρμοστείτε ανάλογα με τον αντίπαλο σας.
一、敵に因って轉化せよ
(Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo)

Η έκβαση μιας μάχης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος χειρίζεται την παρουσία ή απουσία του κενού (αδυναμία και δύναμη).
一、戦は虚実の操縦如何に在り
(Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari)

Θεωρείστε ότι τα χέρια και τα πόδια σας είναι σαν σπαθιά.
一、人の手足を剣と思へ
(Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe)

Όταν πηγαίνετε πέρα από την πόρτα σας, ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα εκατομμύριο εχθρούς.
一、男子門を出づれば百万の敵あり
(Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari)

Οι τυπικές στάσεις είναι για τους αρχάριους. Αργότερα, η φυσική στάση αρκεί.
一、構は初心者に後は自然体
(Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai)

Εξασκείτε τους προδιαγεγραμμένους συνδυασμούς τεχνικών με ακρίβεια. Η πραγματική μάχη είναι άλλο θέμα.
一、形は正しく実戦は別物
(Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono)

Μην ξεχνάτε πότε πρέπει να μην χρησιμοποιείτε δύναμη, την προέκταση ή συστολή του σώματος, τη γρήγορη ή χαλαρή χρήση της τεχνικής.
一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
(Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna)

Να έχετε πάντα επίγνωση και να είστε επιμελείς και επινοητικοί, στην αναζήτηση σας στο δρόμο (του karate).
一、常に思念工夫せよ
(Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo)

shotokan-niiju-kun
Οι οδηγίες δεν έχουν κάποια αρίθμηση ή σειρά. Η κάθε μια ξεκινά με τη λέξη 一、(hitotsu), που σημαίνει “ένα” ή “πρώτος” γιατί ο κάθε κανόνας έχει την ίδια σημασία με τους υπόλοιπους.

Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης

X